List Of Projects

BIL.

PROJEK

NAMA AGENSI KERAJAAN/SWASTA

TAHUN

21.

Merekabentuk, Membangun, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Aplikasi Penilaian Penarafan Bintang (STAR RATING)

MAMPU

2012

22.

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Intrusion Prevention System ( IPS )

IBU PEJABAT AADK

2012

23.

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengujilari Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Ict Untuk Majlis Perbandaran Subang Jaya

MPSJ

2012

24.

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Aplikasi Komputer ‘Oil Palm Metabolome Database’ Kepada Pusat Bioteknologi & Biakbaka (PKBB)

MPOB

2012

25.

Perkhidmatan Input Data Entry Bagi Penyediaan Pembangunan Sistem EIS Untuk RTD Bandar Bahru

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

2012

26.

Perkhidmatan Membekal dan Memasang Perisian Arcview dan GPS Handheld

Majlis Perbandaran Seremban

2012

27.

Membekal dan Memasang ArcGIS 3D Analyst for Dekstop Extensions

Kem Dalam Negeri

2012

28.

Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perancangan Dan Pembangunan Kem Dalam Negeri Berasaskan GIS (SSPKDN)

Kem Dalam Negeri

2012

29.

Penyelenggaraan Peralatan Sokongan GIS Dan Peralatan Server BGSP

NRE

2012

30.

Membekal dan Memasang ArcGIS ArcVIEW 9.3 (Software) Dan Digital Map

Jab Pertanian

2012