List Of Projects

BIL.

PROJEK

NAMA AGENSI KERAJAAN/SWASTA

TAHUN

31.

Perkhidmatan Penyelenggaraan Aplikasi  Geoportal

JPBD Melaka

2012

32.

Membekal Perkhidmatan Membangunkan Sistem Suai Pakao Bagi Pengemaskinian Maklumat Geospatial Permohonan Kebenaran Merancang Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan

JPBD Perak

2012

33.

Membekal, Menghantar, Mengujiguna dan Pentauliahan Peralatan ICT Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

2012

34.

Menaiktaraf Sistem Pemprosesan Untuk Sistem Penerimaan dan Pemprosesan Data MODIS OCM Di Stesen Bumi Macres

Pusat Remote Sensing Negara

2012

33.

Kerja-kerja Pemasangan Network

Antidadah Kebangsaan Malaysia

2012

34.

Memperbaharui Satu Pakej (5 Perisian) Cyclone Version 7.3 Kepada Version Terbaru

INSTUN

2012

35.

Perkhidmatan Membangunkan Dan Penyelarasan Sistem Maklumat Perancangan (SIMAP)

JPBD Johor

2011

36.

Perkhidmatan Komputer dan Prosesan Data

Jab Perancangan Bandar dan Desa

2011

37.

Perkhidmatan Komputer dan Prosesan Data

Jab Ketua Menteri

2011

38.

Kerja-kerja Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengujiguna, Mentauliah dan Menyelenggara Dalam Tempoh Warranti  Peralatan ICT Makhamah Perusahaan Malaysia

Mahkamah Perusahaan Malaysia

2011

39.

Pemasangan Talian Local Area Network Bagi CCSC Chow Kit, Kuala Lumpur

AADK

2011

40.

Menyelenggara Kemudahan Local Area Network

Kem Dalam Negeri

2011