List Of Projects

BIL.

PROJEK

NAMA AGENSI KERAJAAN/SWASTA

TAHUN

41.

Perkhidmatan Komputer dan Prosesan Data

Jab Perancangan Bandar dan Desa

2010

42.

Perkhidmatan Pemasangan Wiring Cable Internet dan Switch Bagi AADK Serendah

AADK Serendah

2010

43.

Penyelenggaraan Pembaikan LAN

AADK Daerah Hulu Selangor

2010

44.

Perolehan Peningkatan Dan Senggaraan Perisian  Defence Geographic Information System (DGIS) , Geospatial Mobile System (GSMS) Dan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan

Bahagian Geospatial
Pertahanan (BGSP), JUPEM

2010

45.

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Sistem Rangkaian Ict

AADK JOHOR

2010

46.

Perkhidmatan Penyediaan Penyerapan Penyimpanan Dan Pemprosesan Pemetaan Imej Udara

POLITEKNIK BANTING

2010