List Of Projects

BIL.

PROJEK

NAMA AGENSI KERAJAAN/SWASTA

TAHUN

1.

Pembekalan, Penghantaran, Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian, Migrasi Data , Pembangunan Portal, Migrasi Portal Dan Pentauliahan Peralatan Serta Perisian Bagi Property Information System Malaysia (PRISM) Di Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH T3 /2013)

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

2014

2.

Tender Bagi Perkhidmatan Penyewaan Dan Penghantaran Komputer Peribadi Projek (1GFMAS) Dan Ep Next Gen Tahun 2015 Kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM) – Zon Semenanjung Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

KPWKM

2015

3.

Sebutharga Bagi Bagi Membekal,Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Penyelesaian Sistem Penduaan (Backup)Menyeluruh Mtib Eservices Di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia.

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

2015

4.

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mentauliah Dan Menyelenggara Peralatan Sistem Pengesanan Global Positioning System (GPS) Serta Perisian Web Based

Lembaga Getah Malaysia

2015

5.

Perolehan Data Imej Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dan Vektor Bagi Kawasan Bandar Port Dickson Untuk Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (Macgdi), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE), NRE–T03/2015

MACGDI

2015

6.

Perolehan Perkhidmatan Bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian Butiran Topografi Di Lapangan (Verifikasi Lapangan), Suntingan Dan Semakan Pangkalan Data
(1:5 000) Bagi Kawasan Bandar Teluk Intan Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)

Jupem

2014

7.

Perolehan Peralatan Sokongan Ict Bagi Projek Interim Data Production Capability (IDPC) Di Bawah Projek Pembangunan Sistem Maklumat Geospatial Untuk Keselamatan,  Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

Jupem

2014

8.

Tawaran Untuk Membekal, Menghantar, Membangun, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Projek Bagi Peningkatan Infrastruktur Dan Aplikasi Gis9

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan

2014

9.

Perolehan Modul Eqc Untuk Memproses Data Lapangan Bagi Tujuan Latihan Ekadaster Di Pusat Kecemerlangan Ukur Kadaster (Pkuk) Untuk Institut Tanah Dan Ukur Negara (Instun),
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (Nre)

INSTUN
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)

2014

10.

Tawaran Sebutharga Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah, Melaksana, Menyelenggara Dan Melatih Peningkatan Sistem Elektronik Kawalan Alam Sekitar (Ekas) Bagi Komponen Penstrukturan Semula Pangkalan Data, Migrasi Data, Pembersihan Data, Data Warehouse, Enterprise Application Integration, Business Intelligence, Performance Management System Dan Web Application Framework Bagi Jabatan Alam Sekitar

Jabatan Alam Sekitar

2014